Kasulik Info

JUHILOA TERVISETÕENDI TAOTLEMINE

 • Alates 1.04.2015 väljastatakse ainult digitaalseid tervisetõendeid.
 • Selleks on eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada patsiendiportaalis digilugu.ee oma TERVISEDEKLARATSIOON.
 • Võtke kaasa isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid/läätsed kui olete nende kandja.
 • 2 tundi enne vastuvõtule tulekut ärge sööge ega jooge, kuna Teile tehakse veresuhkru analüüs.
 • Tervisetõend on tasuline.
 • Loe lisaks Maanteeameti koduleheküljelt (https://mnt.ee/et/liikleja/juhiluba-ja-juhtimisoigus/tervisetoend).

TERVISETÕEND RELVALOA TAOTLEMINE/PIKENDAMINE

 • Vastuvõtule palume eelnevalt registreerida.
 • Võtke kaasa isikut tõendav dokument.
 • Psühhiaatri konsultatsioon on vajalik nii tõendi taotlemisel kui pikendamisel .
 • Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

KOOLI PUUDUMISTÕENDEID perearst ei väljasta (alus Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus paragrahv 36). Puudumistõendi kirjutab lapsevanem või hooldaja.

LAAGRITÕEND. Vastavalt sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäireist ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.

TERVISETÕEND tervisekontrolliks nakkushaiguste puudumise suhtes on tasuline. Sõltuvalt töötamise valdkonnast tuleb käia kopsuröntgenis (saatekirja saab perearstilt) ja teha bakterioloogilised analüüsid (võetakse kohapeal).

SÕELUURINGUD

Eestis on käivitatud sõeluuringud haiguste suhtes, mis on sageli esinevad, raskeid tagajärgi põhjustavad ning on varase avastamise korral edukalt ravitavad.

Vastsündinuid skriinitakse hüpotüreoosi ja fenüülketonuuria suhtes (selle kohta saab täpsemalt lugeda Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskuse koduleheküljelt). Ka testitakse sünnitusmajas vastsündinute kuulmist (loe Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku koduleheküljelt).

 1. Elukuul sõeltestitakse kõki imikuid rauavaegusaneemia suhtes (võetakse vereanalüüs).

Naisi uuritakse kahe vähiliigi osas, mida on varase avastamise korral võimalik edukalt ravida:

 • RINNAVÄHI sõeluuringusse kutsutakse 2023.aastal: 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971  ja 1973 aastatel sündinud naised. Loe lisaks leheküljelt rinnavähk.ee
 • EMAKAVÄHI skriiningusse kutsutakse 2023. aastal 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 ja 1993 aastatel sündinud naised.
 • JÄMESOOLEVÄHI sõeluuringule kutsutakse 2023 aastal 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963 sündinud isikud.

Kui Teie sünniaasta kuulub sõeluuringu gruppi, kuid Te ei ole saanud kutset uuringule, siis palun kontrollige, kas Teil on ravikundlustus ja kas Eesti Haigekassal on olemas Teie korrektsed kontaktandmed. Kontrollida saate Riigiportaalis.

Vaktsineerimisest

Lisaks riiklikus vaktsineerimiskalendris ettenähtud vaktsineerimistele teostame tasulisi vaktsineerimisi . Vaktsiinid on ettetellimisel.

Oluline info

 • 112 Kiirabi
 • 1220 Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles
 • 1599 Lastehaigla tasuline nõuandetelefon iga päev k.8.00-24.00
 • Ida-Tallinna Keskhaigla ( Ravi tn 18 ) erakorralise meditsiini osakond ( EMO )
 • Avatud 24 tundi . Infotelefon 6661900
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla ( Sütiste tee 19 ) EMO . Avatud 24 tundi .
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla ( Meremeeste Higla Paldiski mnt.68) EMO
 • Avatud 24 tundi . Infotelefon 6261314

Lisaküsimus Terviseameti kodulehelt.