Kasulik Info

JUHILOA TERVISETÕENDI TAOTLEMINE

 • Alates 1.04.2015 väljastatakse ainult digitaalseid tervisetõendeid.
 • Selleks on eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada patsiendiportaalis digilugu.ee oma TERVISEDEKLARATSIOON.
 • Võtke kaasa isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid/läätsed kui olete nende kandja.
 • 2 tundi enne vastuvõtule tulekut ärge sööge ega jooge, kuna Teile tehakse veresuhkru analüüs.
 • Tervisetõend on tasuline.
 • Loe lisaks Maanteeameti koduleheküljelt (https://mnt.ee/et/liikleja/juhiluba-ja-juhtimisoigus/tervisetoend).

TERVISETÕEND RELVALOA TAOTLEMINE/PIKENDAMINE

 • Vastuvõtule palume eelnevalt registreerida.
 • Võtke kaasa isikut tõendav dokument.
 • Relvaloa esmaselt taotlejad saadame psühhiaatri vastuvõtule.
 • Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

KOOLI PUUDUMISTÕENDEID perearst ei väljasta (alus Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus paragrahv 36). Puudumistõendi kirjutab lapsevanem või hooldaja.

LAAGRITÕEND. Vastavalt sotsiaalministri määrusele „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäireist ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.

TERVISETÕEND tervisekontrolliks nakkushaiguste puudumise suhtes on tasuline. Sõltuvalt töötamise valdkonnast tuleb käia kopsuröntgenis (saatekirja saab perearstilt) ja teha bakterioloogilised analüüsid (võetakse kohapeal).

SÕELUURINGUD

Eestis on käivitatud sõeluuringud haiguste suhtes, mis on sageli esinevad, raskeid tagajärgi põhjustavad ning on varase avastamise korral edukalt ravitavad.

Vastsündinuid skriinitakse hüpotüreoosi ja fenüülketonuuria suhtes (selle kohta saab täpsemalt lugeda Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskuse koduleheküljelt). Ka testitakse sünnitusmajas vastsündinute kuulmist (loe Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku koduleheküljelt).

 1. Elukuul sõeltestitakse kõki imikuid rauavaegusaneemia suhtes (võetakse vereanalüüs).

Naisi uuritakse kahe vähiliigi osas, mida on varase avastamise korral võimalik edukalt ravida:

 • RINNAVÄHI sõeluuringusse kutsutakse 2019.aastal: 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969 aastatel sündinud naised. Loe lisaks leheküljelt rinnavähk.ee
 • EMAKAVÄHI skriiningusse kutsutakse 2019. aastal 1964, 1969, 1974, 1984 ja 1989 aastatel sündinud naised.
 • JÄMESOOLEVÄHI sõeluuringule kutsutakse 1953,1955,1957 ja 1959 sündinud isikud.

Kui Teie sünniaasta kuulub sõeluuringu gruppi, kuid Te ei ole saanud kutset uuringule, siis palun kontrollige, kas Teil on ravikundlustus ja kas Eesti Haigekassal on olemas Teie korrektsed kontaktandmed. Kontrollida saate Riigiportaalis.

Vaktsineerimisest

Lisaks riiklikus vaktsineerimiskalendris ettenähtud vaktsineerimistele teostame tasulisi vaktsineerimisi . Vaktsiinid on ettetellimisel.